Det er du som får ansvaret med det nye regelverket

Mange tror at det er leverandøren av datasystemet ditt som skal håndtere GDPR, men det faktiske er at det er du som dataeier som har ansvaret.

Våre kolleger i Apility (søsterselskap i Media Bergen Gruppen) har satt seg dypt inn i det nye GDRP regelverket som felles kompetansebase i konsernet. Underveis i arbeidet er det blitt utviklet flere produkter og pakker som ikke bare er i bruk blant gruppens mange selskaper, men som også ​kan selges til alle som har behov for å rette seg etter GDPR. 

Ferdige pakker

Gjennom Apility tilbyr Digitroll ferdige pakker hvor du lærer og forstår loven, egne workshops for strukturering og ikke minst dokumentasjon av de ulike systemene dere bruker. Like viktig er styringsystemet og oppfølgingen som etableres i etterkant.

Kontakt oss for mer info.

GDRP- Docs

GDPR- Docs er et brukervennlig dokumentasjons- og styringssystem for nettopp å ha kontroll på dokumentasjon av dine systemer, plan for revisjoner og løpende rutiner inn i fremtiden. GDPR - Docs er med i alle Apilitys pakker men kan også kjøpes separat hvis du kun ønsker verktøyet og ikke rådgivingen. 

Kontakt oss for mer info.