Consignor

Bruk Consignors software til å skrive ut frakt etiketter og sende pakker. Consignor inneholder verdens største transportør-bibliotek, som inneholder både nasjonale og internasjonale transportører.
Consignor er en mye brukt transportadministrasjonsløsning hos Digitroll- kundene, og vi har nå valgt å lage flere direkte integrasjoner mellom nettbutikk og Consignor.

Med ShipAdvisor i Consignor kan Digitroll nettbutikken tilby hundrevis av fraktprodukter i lignende format som Bring fraktguide. Betyr at nettbutikk- kunden kan velge mellom en rekke fraktalternativer.
Frakt er viktig i en nettbutikk. Frakt er ofte en viktig konkurransefaktor for en nettbutikk. Da er Digitroll netthandel og ShipAdvisor noe du bør vurdere.

Kontakt Digitroll på tlf. 55 27 30 40 for mer informasjon om Digitroll og Consignor.

Les mer om Consignor og Shipadvisor her.