Skip to main content

Får betalt for å sykle

Ingen frykt for knekte lårhalser på Fantoft.

Koronafri sykling til jobb er selvsagt i seg selv en fordel, men miljø og egen helse var en større grunn til at flere digitale trollmenn lenge før pandemien kom begynte å sykle til jobb.

Vi har nå hengt oss på årets sykletiljobben aksjon, men Digitroll har i tillegg iverksatt en egen kilometergodtgjørelse til alle ansatte som sykler til jobben. Intet mindre. Og i skrivende stund sykler hele 45% av Digitroll- ansatte til og fra jobb hver dag.

Webutviklerne i Digitroll sykler til jobb

Godtgjørelsen har selvfølgelig samme sats som ved bilkjøring.

Med den positive effekten sykle til jobben har for offentlige helseutgifter, mindre miljøbelastning, mest sannsynlig bedre jobbutførelse og da mer skatteinntekter (!), synes Digitroll at syklegodtgjørelsen burde vært skattefri.

Det er jo rare greier, for egentlig burde staten BETALT alle for å sykle til jobben! Men milliardene renner jo ut av statskassen om dagen.

Staten trenger nok alle skattekroner i disse merkelige tider. Vi gjør altså vår lille skjerv her også.

Med oppfordring til alle bedrifter om å gjøre som oss.