Skip to main content

Vår prosjektmetodikk

Digitroll prosjektgjennomføring

Digitroll har over 20 års erfaring med å følge en prosjektgjennomføring som vist under.

I starten av prosjektet ønsker vi å gjennomføre workshop hvor vi diskuterer avklaringer og definerer kundereisen. Denne workshopen, vil sammen med kravspesifikasjon, danne grunnlaget for det som faktisk skal produseres. På denne måten har alle parter i prosjekt en tydelig forstående av prosjektet omfang. Vi vet av erfaring at mye kan endre seg underveis i prosjektfasen og at nye ønsker og endringer kan dukke opp. Vi legger derfor opp til en smidig og fleksibel utviklingsprosess med rom for endringer, samt hyppige statusmøter, demoer og system for endringshåndtering og tilleggsbestillinger. På denne måten tar vi også høyde for endringer underveis i prosjektforløpet.

Digitroll webutvikling-prosjektgjennomføring nettløsninger

Fremdriftsplan
I starten av prosjektet setter vi opp en fremdriftsplan sammen med kunden. Denne planen inneholder hoved- og underaktiviteter for både kunden og Digitroll. Fremdriftsplanen er basert på informasjon i starten av prosjektet og kan endres på et senere tidspunkt dersom det fremkommer ytterligere ønsker om funksjonalitet som påvirker fremdriften. Digitroll har god erfaring med å oppdatere fremdriftsplanen som en del av forprosjektet eller oppstartsmøte. Eventuelle endringer, eller ny funksjonalitet som skal med i prosjekt, legges da til fremdriftsplanen slik at denne er oppdatert ved produksjonsstart. Vi har også god erfaring med å definere milepæler i felleskap.