Skip to main content

Fra idé og behov til en velfungerende kundeløsning

Digitroll Prosjekt

Digitroll prosjektteam

Digitroll leverer alt fra store prosjekter med større prosjektteam, til mindre prosjekter der det er tilstrekkelig med et par nøkkelroller. Bemanning av et prosjekt avhenger av størrelsen og kompleksiteten på prosjektet. Dersom prosjektets omfang endrer seg underveis i forløpet har vi også mulighet til å skalere opp og ned teamet etter behov. Som et minimum vil et prosjektteam hos oss bestå av følgende roller:

Prosjektleder: Prosjektlederen har det overordnede ansvaret for prosjektet, og er et viktig bindeledd mellom kunden og utviklerne. Prosjektleder har ansvar for fordeling av oppgaver, oppfølging, rapportering og fremdrift. Det er prosjektlederens oppgave å sikre at Digitroll leverer prosjektet på tid og kost! Prosjektlederen har også ansvar for å koordinere dialogen med tredjeparter som for eksempel ERP-leverandører, SEO-partnere, betalingsleverandører og liknende.

Teknisk sjef: Teknisk sjef har det overordnede tekniske ansvaret i prosjektet og skal sikre at Digitroll leverer kvalitet av ypperste klasse, samt at løsningen, med tilhørende integrasjoner, er testet godt før publisering. Tekniske sjef er ofte også involvert i innledende fase og forprosjekter og bruker sin tekniske ekspertise til å skissere mulige løsninger til kunden. Han er også ansvarlig for estimering av eventuell skreddersøm i prosjektene.

Utvikler: Basert på størrelsen på prosjektet bemannes det med en eller flere utviklere. Utvikleren er den som faktisk lager løsningen. Utviklerne har ansvar for å jobbe etter planlagt fremdriftsplan, rapportere til prosjektleder, ta nødvendige avklaringer med kunder, samt testing og publisering av løsningen. Utviklerne deltar på statusmøte med kunden sammen med prosjektleder. Det er også utviklerne som kjører demo og opplæring på løsningene de utvikler.

Kundeansvarlig og support: Etter lansering er det vår supportavdeling som tar over ansvaret for den tekniske løsningen. Her kan dere stille spørsmål, komme med endringsønsker og bestillinger, samt melde inn eventuelle feil. Kundesupport har svarer alle kunder  man-fre fra kl. 08.15-16.00 og kan kontaktes på e-post og telefon.

support@digitroll.no
Tlf: 55 27 30 40

Kundeutvikling: Etter lansering tar vår kundeansvarlige over ansvaret for kundeforholdet. Dere kan kontakte han dersom dere vil diskutere kundeforholdet, ønsker videreutvikling av eksisterende løsninger eller ønsker å diskutere nye prosjekter.

arnstein@digitroll.no
Tlf: 55 27 30 44