Skip to main content

- samhandling i prosjekter

Medvirkning og involvering

Kommunikasjon og samarbeid er viktige suksessfaktorer i et hvert prosjekt.

I oppstartsmøte definerer vi prosjektgruppen og ansvarsområder, samt definerer hyppigheten på statusmøter og rapportering.

Prosjektgruppen består som oftest av beslutningstagere fra f.eks. IT-avdelingen, kommunikasjonsavdelingen og markedsavdelingen.

Fra Digitroll deltar prosjektleder og teknisk sjef/utvikler. Dette utgjør det operative kjerneteamet i prosjektet og denne gruppen skal være oppdatert i alle faser av prosjektet. I noen tilfeller vil det også være hensiktsmessig med en beslutningstager fra ledelsen, som kan knyttes på ved behov.

Kompleksiteten og størrelsen på prosjektet er med å avgjøre hyppigheten på statusmøter og grad av samhandling. I større prosjekter har vi også god erfaring med å definere milepæler sammen med kunden, som danner grunnlag for fremdrift og rapportering.

Internt i Digitroll bruker vi prosjektstyringsplattformen Teams.I større prosjekter oppretter vi gjerne et felles Team hvor alt tilknyttet prosjektet er tilgjengelig for alle i prosjektgruppen. Her kan vi også kommunisere sammen, samt være oppdatert på milepæler og framdrift. Dette gir trygghet for god kommunikasjon og oversikt. I Teams ligger underlag, strategier, skisser/bilder/dokumenter, framdrift og all kommunikasjon knyttet til prosjektet.