Skip to main content

Er selvbetjent

Bransjeløsning for byggevare

Digitroll har utviklet en bransjeløsning for byggevare nettbutikk integrert med Visma Global, Visma Business, Dynamics NAV, Bluestone PIM og NOBB.

XL Bygg kjeden er en av kjedene som har flere byggevarenettbutikker levert av Digitroll, både med NAV-integrasjon og Visma Global integrasjon nopCommerce.

Andre spesialnettbutikker for byggevare er alt fra parkett og gulv hos Parkett.no til vindu- og dørnettbutikker.

Nettbutikk for byggevarer:

  • Både Visma og NAV (Navision) er byggevarebransjenøsninger med NOBB integrasjon (NOBB- nummer, tekster, grupper og veiledende pris).
  • Digitrolls Byggevarenettbutikk har ekstra plugin for integrasjon mot Visma og NAV ERP- systemene.
  • Digitroll Byggevarenettbutikk har integrasjon mot NOBB for å hente varebilder og datablader (HMS datablader m.m.)
  • Byggevarenettbutikken har ekstra funksjonalitet for å håndtere varer som vinduer og dører. Varer med inntil 5 ulike variantmuligheter.
  • Nettbutikken har B2B spesialfunksjoner for utlisting av prosjektvarer/varer levert til leveringsadresse. Håndverkeren kan opprette prosjektnummer/leveringsadresse i nettbutikken eller finne igjen en som er opprettet tidligere i butikk/manuelt. Kan hente liste på alle varer levert til et prosjekt og kalkulere opp priser til sin kunde. Vare- og prisdataene hentes fra respektive Visma Global eller NAV.
  • Integrasjonen mot Visma og NAV henter også gamle fakturaer.
  • Byggevarenettbutikken kan leveres med egne kalkulatorer for beregning av gulv, fliser, garasjebyggekalkulator osv.
  • Som løsning enten til bransjeløsningene til NAV eller Visma er Digitrolls nettbutikk en standard byggevarenettbutikk, men den kan selvsagt også integreres mot andre økonomi- og ERP- systemer.
  • Byggevarenettbutikken er en spesialutgave av vår standard nopCommerce nettbutikk. Er stappfull av både B2B og B2C funksjonalitet.