Imageshop bildebank

Digitroll samarbeider med selskapet Screentek om salg, implementering og opplæring av bildebank-produktet Imageshop. 

Imageshop er integrert med CMS- løsningene Umbraco og WordPress slik at du alltid har full oversikt over bilder som skal publiseres på nett. Digitroll har også integrert Imageshop bildebanken med nettbutikkløsningen nopCommerce. nopCommerce vil f.eks. automatisk resample og hente alle varebilder direkte fra Imageshop. 

Hvordan tagge bilder til bildebank
Imageshop er en funksjonsrik «bildebank» som kan tilpasses de behovene du har. I Imageshop kan du lagre, vise, strukturere og dele alle dine filer, slik at de blir lett tilgjengelig. Imageshop takler hundrevis av filformater med bilder, video, tekst og grafikk.

Du får mange gevinster med Imageshop:
- Styrket merkevare med rette bilder og grafikk.
- Alltid beste kvalitet på output
- Sparer tid i hele organisasjonen og for dine samarbeidspartnere.
- Sikker lagring. Aldri igjen miste filer når de er lagret i Imageshop.

Kontakt Digitroll på tlf. 900 78 050 hvis du ønsker nettsider eller nettbutikk med Imageshop.