Skip to main content

Datadrevet beslutningstaking med Power BI-integrasjon

Maksimer salget med Power BI-dashbord i nopCommerce

Integrasjonen av Power BI med nopCommerce gir deg muligheten til å transformere rådata til detaljerte og visuelle dashbord. Dette gir en bedre forståelse av salg, kundeadferd og lagerstyring, og hjelper deg med å ta datadrevne beslutninger.

Microsoft Power BI plugin 

Microsoft Power BI kan nå integreres i din Digitroll nopCommerce nettbutikk. 


Datadrevet salgsoptimalisering

Power BI er et kraftig verktøy for å forbedre salgsstrategier gjennom datadrevne beslutninger. Med Power BI får bedrifter en bedre forståelse av sin salgsytelse, nye trender, produktenes effektivitet og kundenes kjøpsatferd.

Hvis en bedrift har et variert produktutvalg, kan Power BI integrere data fra salgstransaksjoner, lagerbeholdning og kundetilbakemeldinger. Gjennom visuelle dashbord kan salgsteamet raskt identifisere bestselgende produkter, overvåke lageromsetningshastigheter og ta informerte beslutninger om å etterfylle eller promotere spesifikke varer for å maksimere inntektene.

 

Om Power BI
Power BI er en omfattende samling av programvare, apper og tilkoblinger som sammen forvandler dine ulike datakilder til sammenhengende, visuelt imponerende og interaktive innsikter. Med Power BI kan du enkelt koble til datakildene dine, visualisere og oppdage det som er viktig, og dele dette med hvem du vil.

Innholdet er dynamisk, så du kan dykke ned i dataene for å finne trender, innsikter og annen forretningsintelligens. Du kan dele opp og analysere innholdet på ulike måter, og stille spørsmål med dine egne ord. Eller du kan la Power BI oppdage interessante innsikter for deg, sende deg varsler når data endres, eller sende rapporter på en tidsplan du selv setter opp.

Alt innhold er tilgjengelig for deg når som helst, enten det er i skyen eller lokalt, fra hvilken som helst enhet. Dette er bare starten på hva Power BI kan gjøre.

Hva er Power BI?

 

Tilgjengelige rapporter

En Power BI-rapport gir deg flere perspektiver på et datasett, med visuelle fremstillinger som viser ulike funn og innsikter fra dette datasettet. En rapport kan inneholde alt fra en enkelt visualisering til flere sider fulle av visuelle elementer.

Den grunnleggende plugin-pakken inkluderer 13 rapporter som dekker ulike analytiske aspekter ved tilgjengelig informasjon. En detaljert beskrivelse av hver av dem er presentert nedenfor.

 

Salgsoversikt

Salgsoversikten er en mye brukt rapport som viser detaljert salgsdata for den valgte tidsperioden.

Sales summary - power bi nopCommerce digitroll


For alle kort i rapporten er det flere tilgjengelige filtreringsfelt – her og videre vil vi kalle dem generelle filtre.

Salgsoversiktsrapporten har flere seksjoner, eller "kort", som viser forskjellig salgsinformasjon for den valgte tidsperioden.

  • Salg etter kategori og produkt: Denne tabellen viser hvor mange produkter som ble solgt per kategori. Rapporten gir en oversikt over salget.
  • Bestsellere: Tabellen viser produktene som hadde høyest salgsvolum. Du kan også endre sorteringsrekkefølgen og vise de bestselgende produktene etter antall salg.
  • Salg etter kunder: Rapporten gir innsikt i hvilke kunder som gjør flest kjøp.
  • Antall og salg per måned:
  • Denne grafen viser hvordan salget var fordelt over tid. Det føres oversikt ikke bare over inntektene, men også over antall solgte enheter.


Kostnadshåndtering av lager

Innsikt i produktetterspørsel, omsetningshastigheter og tilhørende utgifter kan optimalisere kostnadene knyttet til lager.

Tenk deg en detaljhandel med sesongbaserte produkter. Power BI kan lage et kostnadsanalyse-dashboard som sammenligner ytelsen til hver produktkategori, med hensyn til faktorer som lagringskostnader, etterspørselsvariasjoner og holdbarhet. Denne analysen hjelper bedriften med å optimalisere lagerbeholdningen, utløse automatiske bestillingsvarsler, redusere lagerkostnader og øke den totale lønnsomheten.

 

Salg etter ukedag:

Denne rapporten viser hvordan salget fordeler seg på de ulike dagene i uken. Den gir innsikt i hvilke dager som er mest populære for kampanjer m.m..

Salg pr ukedag power BI digitroll

 

Salgsoversikt/salgshistorikk:

Denne rapporten gir en historisk oversikt over salgsdataene dine, slik at du kan se utviklingen over tid og identifisere trender.

Salgsoversikt - salgshistorikk

 

Denne rapporten lar deg analysere salgs historikken både for enkeltprodukter og hele kategorier gjennom hele butikkens historie. Denne informasjonen er nyttig for å studere etterspørselen etter bestemte varer og viser om et valgt produkt har en tendens til å bli utdatert eller gå av moten.

 

Salg etter leveringsadresse:

Denne rapporten viser salgsdata basert på leveringsadressen. Dette gir innsikt i hvilke geografiske områder som har høyest kjøpsaktivitet, og kan hjelpe med å identifisere regionale salgs trender og målrette markedsføring.

Salg basert på geografi - PowerBi Digitroll

Hvis du er interessert i geografien for frakt av varene dine, gir denne rapporten en detaljert oversikt over hvor mange produkter som ble sendt til spesifikke steder i den valgte tidsperioden.

 

Gjennomsnittlig ordreverdi

Gjennomsnittlig ordreverdi - Power BI

Rapporten hjelper til med å estimere gjennomsnittlig ordrepris etter kategori, region og leverandør. Denne informasjonen kan være nyttig for å vurdere kjøpekraften til kunder fra ulike regioner og forstå hvilke leverandører som påvirker denne indikatoren.


Ordreoversikt

Ordreoversikt - Digitroll Microsoft Power BI

Rapporten består av flere seksjoner. La oss se nærmere på hver av dem:

Ordretotal etter kundens rolle: Grafen viser fordelingen av ordre etter brukernes roller. Husk at en bruker kan ha flere roller, så informasjon om ordre vil bli vist for hver rolle brukeren har. I eksemplet ovenfor er administratorer også registrerte brukere, så deres ordre vises i begge oppsummeringene.

Salg etter kategorier: Denne rapporten lar deg evaluere salg fordelt på produktkategorier.

Salg og antall ordre etter år og måned: Dette diagrammet er hjelpsomt for å forstå salgsvekstens dynamikk over flere tidsperioder. Denne informasjonen kan brukes til å analysere sesongmessige salg av en bestemt produktkategori.

Ordre etter status:

Denne rapporten viser fordelingen av ordre basert på deres status. Dette gir innsikt i hvor mange ordre som er fullført, pågående, kansellert, eller har andre statuser, og hjelper deg med å forstå hvordan ordreflyten ser ut i virksomheten din.

Månedlig ytelse:

Månedlig ytelse

Denne rapporten gir en oversikt over virksomhetens prestasjoner måned for måned. Den viser nøkkelindikatorer som salg, antall ordre, og inntekter, slik at du kan følge med på hvordan virksomheten utvikler seg over tid og identifisere eventuelle sesongmessige trender eller variasjoner.

Ordretotal etter kategori: Rapporten samler alle produktsalg etter kategori for en spesifisert måned og sammenligner dem med forrige måned.

Best presterende produkter: Rapporten inkluderer kun de produktene som hadde høyere salg i den aktuelle måneden enn i forrige måned.

Underpresterende produkter: Rapporten inkluderer kun de produktene som hadde lavere salg i den aktuelle måneden enn i forrige måned.

År-til-år sammenligning:

Denne rapporten sammenligner salg og ytelse for en spesifisert periode i inneværende år med samme periode i fjor. Dette gir en klar oversikt over hvordan virksomheten utvikler seg over tid, og hjelper deg med å identifisere langsiktige trender og vekstmønstre.

 

Topp- produkter

PowerBi- Digitroll- topp- produkter

Rapporten lar deg identifisere salgsledere i en spesifisert kategori ved å analysere data over hele salgs historien. Rapporten består av flere seksjoner, la oss se nærmere på hver av dem:

Topp produkter etter ordretotal: Dette diagrammet viser rangeringen av produkter basert på den totale ordreverdien.

Topp produkter etter antall ordre: Diagrammet rangerer produkter etter antall bestillinger, presentert i synkende rekkefølge. Dette hjelper deg med å spore de mest bestilte produktene.

Topp produkter etter antall: Dette diagrammet viser rangeringen av produkter som ble kjøpt i stort antall.

Topp produkter etter antall kunder: Diagrammet visualiserer hvor mange personer som kjøpte et bestemt produkt. Produkt rangeringen er satt sammen uavhengig av gjentatte kjøp fra samme kunde, slik at du kan nå ut til en bredere målgruppe som er interessert i produktet.

Produktliste: Denne generelle rapporten representerer alle de foregående diagrammene i en tabell.

 

20 siste ordre

 

20 siste ordre - analyse Power BI Digitroll

Rapporten lar deg spore informasjon om de siste 20 bestillingene. Dette kan være et praktisk verktøy for administratoren for å overvåke butikkens nåværende arbeidsmengde.

 

Kunder

 

Kunder - Power BI Digitroll

Rapporten gir informasjon om antall registrerte brukere, mengden og antallet av deres bestillinger. Rapporten kan tilpasses basert på statusen til ordre, frakt eller betalinger, og alt dette kan vises for en valgt tidsperiode.

Lyst å vite mer?

Kontakt meg for mer info og pris på Digitroll netthandel.

Patrick Dahl
Patrick Dahl
Daglig leder/ Siv.øk NHH

Siste nytt

10.07.2024

Forbedringer nopCommerce 4.7

Ny nettbutikk som støtter Microsoft .NET 8

24.06.2024

Microsoft Power BI- plugin

Microsoft Power BI integrasjon i Digitroll netthandel

25.03.2024

Bygg sterkere kunderelasjoner i B2B-markedet gjennom "Min Side"-opplevelsen

Min side - funksjoner som forbedrer B2B-nettbutikken

Kontakt oss

Vurderer du nye nettsider til din maritime bedrift eller har du et spennende digitaliseringsprosjekt? Kontakt oss for en digital kopp kaffe eller et møte om ny nettløsning. 

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne hvis du har et prosjekt i tankene.

Back to top