Skip to main content

Innkjøperens betydning for omnikanal

Omnikanal knyttes til tilhørende og like kundeopplevelser på tvers av kanaler, «click & brick». Og omnikanal knyttes til IT- systemer. Og til markedsavdelingen. Jeg hører sjelden at «innkjøpere» er viktig for en omnikanalsuksess, men grunnlaget for suksess kan starte hos innkjøperen. Den kan bidra til å effektivisere hele omnikanalverdikjeden. Det er i hvert fall god økonomi.

Vareinformasjon, det en kunde lander på i nettbutikken din er sannhetens øyeblikk og starten eller slutten på kundereisen. Hvor god er vareinformasjonen? Treffer varebeskrivelsen, bildene, kjenner kunden på trygghetssignalene varevisningen har, hvordan er kundeanmeldelsene, trigges følelsene til kunden? I den digitale virkeligheten kan ikke kunder få råd og hjelp fra en butikkansatt, kan ikke ta og føle på varer. Kunden må motiveres av produktinfo på skjermen for å kunne starte en kundereise. Og den største utfordringen av alle. Konkurrentene dine er kun ett museklikk unna.

Er du en detaljist så stiller du sikkert økende krav til leverandørene dine om å levere gode varedata, varetekster inkl. bilder, og første «berikelsespunkt» for en vare er kanskje innkjøperen som laster inn varedataene i kjedens ERP- eller POS- system. Og det som regel før varene er levert til lager.

Så hvor kommer innkjøperen inn? Digitrolls fokus i alle netthandelsleveranser er kvaliteten på vare- og kundedata. En detaljist med flere tusen varelinjer må alltid fokusere på hvordan effektivisere arbeidet med innleggelse av varedata. Berikelse av varedata. Et bra startpunkt er å fokusere på hvor varedataene «oppstår».

Ofte er det innkjøperen som først kommer i kontakt med varedataene til nye varer som skal kjøpes inn til lager og butikk (og nettbutikk…= butikk). Førstekontakten med varen som skal selges avhenger selvsagt hvordan bedriften er organisert. Kjært barn har mange navn. Våre kunder har produktutviklere, produktsjefer og produktassistenter, innkjøpskoordinatorer, innkjøpsassistenter, butikksjefer, kategorisjefer og … innkjøpere. Uansett, hvordan kan man på den mest effektive måten skape – her legge inn vareinformasjonen i nettbutikken, og hvem eier vareinformasjonen i organisasjonen.

Er du en detaljist så stiller du sikkert økende krav til leverandørene dine om å levere gode varedata, varetekster inkl. bilder, og første «berikelsespunkt» for en vare er mest sannsynlig innkjøperen som laster inn varedataene i kjedens ERP- eller POS- system. Og det kanskje før varene er levert til lager.

Innkjøperen er altså ikke bare en proff innkjøper som forstår varer, forhandlinger og prisavtaler, men er også den personen(e) som legger inn/oppretter nye produkter i bedriftens ERP- eller POS- system.

«Innkjøperens» rolle i verdikjeden kan altså sees på som noe mer enn personen som forhandler priser og kjøper inn varer til lager, bør din innkjøper inngå i bedriftens omnikanal- forretningsmodell for effektivisering?

Nettbutikk- integrasjon ERP- system

I et moderne ERP- system som f.eks. Business Central kan man med god planlegging allerede før varen er kommet til lager bygge en standard vareinnholdsmal med fokus på berikelse av varedata. Den informasjonen du bør ha om varen som sluttkunden ønsker å se i nettbutikken.

Det er dermed ikke sagt at innkjøperen er den som skal eie eller ha det siste ansvaret for det som publiseres på nett. Det avhenger igjen av hvordan bedriften er organisert, og i vår hverdag ligger nesten alltid ansvaret for berikelse av varedata på markedsavdelingen.

Vi tror allikevel at det er tap av muligheter å ikke benytte førsteleddet på innkjøpsavdelingen for å berike innholdet. Er det attributter på varen, filterverdier, tilhørigheter osv. som kan legges inn i felter på varekortet allerede i det varen oppstår i ERP- systemet så vil man spare mye tid og manuelt arbeid i det videre løpet og vedlikeholdet av nettbutikken. Det høyner kvaliteten på hva som vises til kundene, det kommer raskere ut, osv.

Når innkjøpere uansett i hvilken form de har i din bedrift blir en del av bedriftens «omnikanalverdikjede» så økes oppmerksomheten og kvaliteten på alle varedata som går igjennom hele virksomheten.

For å lykkes som kremmer, og i dag egentlig som digital kremmer, så kreves det omforent eierskap i hele organisasjonen at kunden ikke lenger kun er den personen som kommer fysisk inn i en butikk, kunden har alltid nett og utgangspunktet for hele bedriften må være digitalisering. Da passer det at «digitaliseringen» begynner før de nye varene er på vei inn lagerporten.

Ta gjerne kontakt med oss i Digitroll om netthandel på tlf. 975 99 994 eller bruk kontaktskjema.

Siste nytt

10.07.2024

Forbedringer nopCommerce 4.7

Ny nettbutikk som støtter Microsoft .NET 8

24.06.2024

Microsoft Power BI- plugin

Microsoft Power BI integrasjon i Digitroll netthandel

25.03.2024

Bygg sterkere kunderelasjoner i B2B-markedet gjennom "Min Side"-opplevelsen

Min side - funksjoner som forbedrer B2B-nettbutikken

Back to top