Isonor IT

Isonor IT AS er Visma forhandler med landsdekkende kunder innenfor mange bransjer. isonor Visma Global ehandelsintegrasjon Digitroll
Isonor IT har i samarbeid med Digitroll utviklet ehandelsintegrasjon mellom Visma Global og nettbutikkløsningene Lynx ehandel og nopCommerce

Ehandelsintegrasjonen er i utgangspunktet utviklet for byggevarebransjen men kan selvsagt også brukes til alle andre bransjer som benytter Visma Global.

Byggevarebransjen er en krevende bransje for varedata med f.eks. omfattende rabattsystemer, i tillegg til spesialfunksjoner som liste ut varer på prosjektnummer osv.

For de som kjenner Isonor så vet de at Isonor har ansatt landets beste Visma systemkonsulent. Vi tør derfor påstå at vår Ehandelsintegrasjon mot Visma Global har gått igjennom den strengeste stresstest og vil være mer enn robust nok til å tåle alle kunders behov.

Les mer om Isonor IT her