Skip to main content

Vår prosess å utvikle effektive nettsider

Denne prosessen sikrer at nettsidene utviklet av Digitroll er effektive, brukervennlige og oppfyller kundens mål og krav.

Mot slutten av 1990-tallet var Digitroll pionerer innen internett, og vi kalte oss for "internett-evangelister."

Den gang tilbake i 1999 introduserte vi en ganske  revolusjonerende, komponentbasert publiseringsløsning som gjorde det enkelt for kundene våre å vedlikeholde sine egne nettsider uten behov for teknisk kompetanse. 

I dag er det en selvfølge at enhver bedrift trenger en nettside. Men det som ikke er like opplagt, er hvordan man kan skape en nettside som både imponerer og konverterer besøkende, samtidig som den møter brukernes behov og gir ansatte et effektivt verktøy.

For å oppnå alt dette, er det nødvendig med mer enn bare en solid teknisk plattform. Det krever også en dyp forståelse av kundenes behov og måten man ønsker å drive virksomheten på.  Det  å forstå kundens forretningsmodell.

Akkurat som din organisasjon og markedet stadig utvikler seg, skal nettsiden være et fleksibelt verktøy som kan tilpasses og vokse i takt med bedriftens behov. Hos Digitroll tilpasser vi prosessen basert på hva akkurat dere trenger, samtidig som vi bygger på noen solide grunnprinsipper.

Vårt fokus på sikre webløsninger basert på åpen kildekode bygget på Microsoft teknologi betyr at dere kan stole på at nettsiden deres er robust og trygg. Vi kombinerer den tekniske ekspertisen vår med en grundig innsikt i deres bransje og målgruppe for å skape nettsider som ikke bare imponerer, men også leverer resultater.

 

Hvordan går vi frem når vi utvikler nye nettsider?

For et erfarent webbyrå som Digitroll med over 20 års erfaring, er utviklingen av effektive nettsider en omfattende prosess som involverer grundig planlegging, design, utvikling og implementering. Her er en oversikt over hvordan webbyrået Digitroll normalt går frem for å utvikle nettsider for en større kunde:

 1. Kundeintervju og kravsanalyse:
  - Først starter vi med å intervjue kunden for å forstå deres behov, mål og forventninger. Dette inkluderer å definere formålet med nettsiden, målgruppen, ønsket funksjonalitet og eventuelle spesifikke krav.

 2. Definer mål og målgruppe:
  - Basis for hele nettsatsingen: start med å klart definere formålet med nettsiden og hvilke mål du ønsker å oppnå. Forstå din målgruppe og deres behov, slik at du kan tilpasse nettstedet til deres forventninger.

 3. Utarbeidelse av struktur og innholdsplan:
  I nært samarbeid med kunden utvikles en oversikt over nettsidens struktur, inkludert sidene og menystrukturen. Videre utvikles en innholdsplan som beskriver hvilket innhold som skal inkluderes på hver side.

 4. Forslag og kontraktsinngåelse:
  - Basert på kundens behov, utarbeider Digitroll et forslag som inkluderer prosjektomfang, tidslinje og kostnadsanslag. Når forslaget er akseptert, signeres en kontrakt som legger grunnlaget for samarbeidet.

 5. Prosjektplanlegging:
  - Digitroll utarbeider en detaljert prosjektplan som inkluderer tidsrammer, milepæler, oppgaver og ressursallokering. Dette hjelper med å sikre at prosjektet går uten overraskelser.

 6. Designfasen:
  - Designprosessen begynner med utvikling av wireframes og prototyper som gir en visuell representasjon av nettsidens struktur og layout. Deretter utvikler designere det endelige brukergrensesnittet (UI), inkludert farger, skrifter, ikoner og grafikk.

  Designprosessen kan også være svært enkel ved at vi sammen med kunden velger en ferdig designmal fra f.eks. Uskinned som passer til overnevnte avklarte behov.

 7. Teknisk planlegging og utvikling:
  - Utviklerne starter teknisk planlegging basert på CMS- løsningen Umbraco. Vi oppretter også en databasestruktur og begynner å utvikle backend-funksjonaliteten.

 8. Frontend-utvikling:
  - Frontend-utviklere våre oversetter designet til funksjonelle nettsider ved hjelp av HTML, CSS og JavaScript. De sørger for at nettsiden er responsiv og fungerer godt på ulike enheter og nettlesere.

 9. Funksjonalitet og interaktivitet:
  - Utviklere implementerer alle nødvendige funksjoner og interaktive elementer, inkludert skjemaer, evt. betalingsløsninger, søkefunksjoner og annet relevant innhold.

  Vi bygger altså nettsiden ved å oversette designet til funksjonelle elementer. Dette inkluderer oppretting av sider, implementering av funksjoner og tilpasning av plugins eller moduler.

 10. Sikkerhet og ytelse:
  - Vi i Digitroll er opptatt av sikkerhet og sikre webløsninger. Vi implementerer sikkerhetstiltak som SSL-sertifikater, brannmurer og regelmessige oppdateringer for å sikre nettstedets sikkerhet. Vi optimaliserer også nettstedets ytelse for rask lastetid.

 11. Innholdsproduksjon og -import:
  - Fyll nettsiden med høykvalitetsinnhold som svarer på besøkendes spørsmål og behov. Dette inkluderer tekster, bilder, videoer og annet relevant materiale.

  Kunden leverer innholdet, eller Digitroll produserer og importerer tekster, bilder, videoer og annet relevant materiale i samsvar med innholdsplanen.

 12. Testing og kvalitetssikring:
  - Vi utfører omfattende testing for å identifisere feil, inkludert funksjonalitetsfeil, brukervennlighetsproblemer og sikkerhetsutfordringer. Eventuelle feil rettes opp før lanseringen.

 13. Brukertesting:
  - Eksterne brukere tester nettstedet for å gi tilbakemelding om brukervennlighet, responsivitet og generell opplevelse. Digitroll tar hensyn til tilbakemeldingene og gjør nødvendige justeringer.

 14. Godkjenning og opplæring:
  - Kunden godkjenner det ferdige nettstedet. Vi gir også opplæring til kunden for å administrere og oppdatere nettstedet selv gjennom admin verktøyet til Umbraco.

 15. Lansering:
  - Når alt er klart og godkjent, lanserer vi nettstedet for publikum. Dette inkluderer hosting-oppsett.

 16. Markedsføring og support:
  - Digitroll kan tilby digital markedsføring og søkemotoroptimalisering (SEO) for å øke synligheten og trafikken til nettstedet. Vi tilbyr også kontinuerlig teknisk support og vedlikehold etter lanseringen.

 17. Analyse og rapportering:
  - Vi overvåker nettstedets ytelse ved hjelp av analyseverktøy for å måle trafikk, konverteringer og brukeratferd. De gir jevnlige rapporter og gir anbefalinger for forbedringer.

 18. Kontinuerlig forbedring:
  - Etter lanseringen arbeider vi sammen med deg som kunde for å kontinuerlig forbedre nettstedet basert på analyser og endrede behov.

Denne omfattende prosessen sikrer at nettsidene utviklet av Digitroll er effektive, brukervennlige og oppfyller kundens mål og krav. Det er en iterativ prosess som tar hensyn til brukernes tilbakemeldinger og endringer i markedet for å opprettholde nettstedets relevans over tid.

Siste nytt

25.03.2024

Bygg sterkere kunderelasjoner i B2B-markedet gjennom "Min Side"-opplevelsen

Min side - funksjoner som forbedrer B2B-nettbutikken

21.02.2024

Produktbeskrivelse AI til nettbutikker

Vi introduserer Digi Product Description AI. Modulen som hjelper å skrive varetekster.

15.02.2024

Raskere utsjekk for B2B- kunder

Raskere utsjekk gir bedre brukeropplevelser for dine B2B- kunder. 

Snakke med en ekspert?

Patrick Dahl
Patrick Dahl
Daglig leder/ Siv.øk NHH

Vår ekspert på maritim industri og leverandør- industrien

Kontakt vår nye COO med to tiårs erfaring fra maritim industri.

Back to top