Bluestone PIM

Digitroll kan tilby PIM- løsning fra vår samarbeidspartner Bluestone PIM. Gjennom Bluestone PIM har du kontroll på alle produktdata ett sted. Og nettbutikken vil alltid være oppdatert med siste beste informasjon. 

Fordeler med Bluestone PIM og Digitroll:Bluestone PIM og netthandel fra Digitroll

  • Sentral produktdatabase for strukturering og berikelse av informasjon for anvendelse i utkanaler
  • Moderne brukergrensesnitt som gjør arbeidet med produktberikelse enklere
  • God tilgangstyring på brukernivå og effektive arbeidsfly
  • Enkelt å integrere med andre IT-systemer ved hjelp av API-grensesnittet
  • Digital Asset Management (DAM) løsning, for effektiv håndtering av bilder, dokumenter og videoer
  • Enkelt for brukere å importere og eksportere produktdata ved hjelp av Excel 
  • Programvaren oppdateres kontinuerlig med ny funksjonalitet

Mulige gevinstområder

  • Kunder har opplevd 15-20 % økt konvertering på nettsiden etter implementering av sentral PIM løsning
  • Økt ordreverdi grunnet mer opp/mersalg (vanligvis mellom 10-30% av total ordreverdi)
  • Innleggelse av nye produkter går inntil 300% raskere 

Kontaktpersoner:
Bluestone PIM: Salgssjef Stian Sandal på tlf. 995 29 081.
Digitroll: Patrick Dahl på tlf. 975 99 994.