Skip to main content

Moderniseringsdirektivet og nye salgsmarkedsføringsregler fra 1. oktober 2023

Fra 1. oktober 2023 trer den nye markedsføringsloven i kraft som påvirker salgsmarkedsføring i Norge. Disse reglene vil påvirke deg som næringsdrivende.

EUs moderniseringsdirektiv og nye salgsmarkedsføringsregler fra 1. oktober 2023

Fra den 1. oktober 2023 trer den nye markedsføringsloven i kraft, og den vil ha en betydelig innvirkning på salgsmarkedsføringen i Norge. Disse reglene vil spesielt påvirke næringsdrivende som opererer i dette markedet.

De nylig innførte reglene for salgsmarkedsføring i Norge er resultatet av implementeringen av EUs moderniseringsdirektiv i norsk rett. Hovedmålet med dette direktivet er å sikre at forbrukerne mottar nøyaktig og pålitelig informasjon om priser og prisreduksjoner. Det er viktig å merke seg at disse nye retningslinjene gjelder utelukkende for salg av varer, og de påvirker ikke tjenester, kampanjer som baserer seg på prissammenligning eller kvantumsrabatter. De eksisterende reglene som forbyr villedende markedsføring overfor forbrukere, gjelder fortsatt for disse områdene.

Prisstyringsmodul som hjelper deg å følge moderniseringsdirektivet

Hva er de viktigste endringene?
Et nøkkelbegrep innen markedsføring av varer til reduserte priser er nå "førpris." Hvor høy denne førprisen lovlig kan være, har direkte innvirkning på hvor effektivt du kan markedsføre tilbudene dine som attraktive for kundene. Nå vil førprisen bli fastsatt som den laveste prisen varen har blitt tilbudt for i løpet av de siste 30 dagene før salget. I tillegg er det nå nødvendig å informere kundene om hva denne førprisen faktisk er. Dette betyr at når du gir for eksempel en rabatt på 30%, må du beregne denne rabatten ut fra den laveste prisen varen har hatt i løpet av de siste 30 dagene, samtidig som du opplyser om prisen før kampanjen startet.

Det er viktig å merke seg at selv om du har tilbudt varen til en nedsatt pris i løpet av bare en enkelt dag i løpet av de siste 30 dagene, må denne prisen oppgis som førpris. Generelle uttrykk som "20% avslag på hele butikken" eller "salg" er fremdeles tillatt, så lenge denne informasjonen er tilgjengelig på produktsiden i nettbutikken.

Progressive salg
Det finnes likevel et unntak fra regelen om 30-dagers førpris for det som kalles progressive salg. Dette gjelder situasjoner hvor du innleder et salg og deretter gradvis øker rabattene i løpet av kampanjeperioden.

Samtidig har du muligheten til å bruke førprisen før kampanjen som et referansepunkt gjennom hele salgsperioden. For eksempel, hvis du starter med å tilby en rabatt på 15% den første uken (850 kroner fra en tidligere pris på 1000 kroner i løpet av de siste 30 dagene), og deretter øker rabatten til 25% den andre uken (750 kroner).

Kundeklubber er ikke lenger unntatt
Tidligere var det mulig å tilby gode tilbud i kundeklubber uten at det påvirket førprisen. Dette har nå endret seg. Førprisen er nå definert som den laveste prisen som er tilbudt til enkeltpersoner i løpet av de siste 30 dagene, inkludert kundeklubber. Det er likevel et unntak for rabatterte salg som er gitt ved individuell kundebehandling. Dette betyr at du fortsatt kan gi enkeltkunder rabatter, for eksempel som følge av klager eller misnøye.

De viktigste endringene
Førprisen er nå den laveste prisen som er tilbudt på markedet i løpet av de siste 30 dagene før salget. Dette innebærer at næringsdrivende ikke lenger kan bruke falske eller villedende førpriser for å gi inntrykk av større prisreduksjoner enn det som faktisk er tilfelle.

Det er ikke lenger tillatt å markedsføre salg med generelle utsagn som "20% avslag på hele butikken" eller "salg" uten å oppgi førprisen for den enkelte varen. Næringsdrivende må nå opplyse om førprisen for hver enkelt vare som markedsføres som nedsatt.

Det er et unntak for såkalte progressive salg, hvor rabattene øker i løpet av kampanjeperioden. I slike tilfeller kan næringsdrivende bruke førprisen før kampanjens start som førpris.

Hva betyr dette for deg?
Du må forsikre deg om at du har dokumentasjon på førprisen for alle varer som markedsføres som nedsatte. Dette kan oppnås ved å bevare prislister, fakturaer eller annen relevant dokumentasjon som viser hva varen kostet i løpet av de siste 30 dagene før salget.

Du må oppgi førprisen for hver enkelt vare som markedsføres som nedsatt, enten det er i markedsføringen, i butikken eller på nettbutikken din.

Vær forsiktig med å bruke generelle uttrykk som "20% avslag på hele butikken" eller "salg" uten å oppgi førprisen for den enkelte varen, da dette kan tolkes som villedende markedsføring.

I tillegg til disse endringene, har Forbrukertilsynet også utarbeidet en veileder for næringsdrivende som gir retningslinjer for hvordan man skal etterleve de nye reglene. Denne veilederen er tilgjengelig på Forbrukertilsynets nettsider.

De nye reglene for salgsmarkedsføring i Norge representerer et betydelig skritt mot å sikre at forbrukere mottar korrekt informasjon om priser og prisreduksjoner. Næringsdrivende som følger de nye retningslinjene bidrar til å fremme et mer rettferdig og transparent marked. Hvis du er usikker på om din markedsføring er i samsvar med markedsføringsloven, oppfordres du til å kontakte Forbrukertilsynet for veiledning.

Siste nytt

25.03.2024

Bygg sterkere kunderelasjoner i B2B-markedet gjennom "Min Side"-opplevelsen

Min side - funksjoner som forbedrer B2B-nettbutikken

21.02.2024

Produktbeskrivelse AI til nettbutikker

Vi introduserer Digi Product Description AI. Modulen som hjelper å skrive varetekster.

15.02.2024

Raskere utsjekk for B2B- kunder

Raskere utsjekk gir bedre brukeropplevelser for dine B2B- kunder. 

Lyst å vite mer?

Jeg har ledet utviklingen av Digitrolls funksjonalitet som sikrer prisstyring.

Einar Godø
Einar Godø
CTO / Utviklingssjef

Kontakt oss

Er du som oss i Digitroll? Opptatt av tall og sikre IT-løsninger? Trygghet på at nettsider og din nettbutikk virker, da tar vi gjerne et møte om forbedring av din nettsatsing. 

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne hvis du har et prosjekt i tankene.

Back to top