Skip to main content

Vi inviterer til webinar 10. november kl. 09:00 - 09:45

Hvilke betalingsløsninger foretrekker nettkundene?

Den nye netthandelsundersøkelsen fra Respons analyse viser alt fra hvem som handler på nett til hvilke betalingsløsninger som er mest brukt. Vi har spart rapportdelen som omhandler betaling på nett til et eget webinar hvor vi går i dybden på betaling på nett. 

Med oss i webinaret har vi eksperthjelp, for i år som i fjor vil Marketing executive Patrik Müller ved Nets kommentere funnene og utfylle med Nets' egne tall på hvilken betalingsløsning du bør ha i din nettbutikk. 

Du er velkommen til å melde deg på dette webinaret 10. november kl. 09:00 - 09:45 

Vi inviterer til webinar 10. november kl. 09:00 - 09:45

Hvilke betalingsløsninger foretrekker nettkundene?

Den nye netthandelsundersøkelsen fra Respons analyse viser alt fra hvem som handler på nett til hvilke betalingsløsninger som er mest brukt. Vi har spart rapportdelen som omhandler betaling på nett til et eget webinar hvor vi går i dybden på betaling på nett. 

Med oss i webinaret har vi eksperthjelp, for i år som i fjor vil Marketing executive Patrik Müller ved Nets kommentere funnene og utfylle med Nets' egne tall på hvilken betalingsløsning du bør ha i din nettbutikk. 

Du er velkommen til å melde deg på dette webinaret 10. november kl. 09:00 - 09:45