Skip to main content

Vi utvikler nettbutikker for grossister

Digitroll har utviklet grossist- nettbutikken til Marinor

Marinor lykkes med sin B2B- grossistløsning rettet inn mot forhandlere.

Over halvparten av omsetningen til Marinor skjer i grossist- nettbutikken

På Askøy utenfor Bergen har Marinor lenge forsynt dagligvarekjeder, sports- og frilufts butikker med fiske- og friluftsutstyr gjennom sin grossistvirksomhet. Like før pandemien fikk Marinor lansert en grossist-nettbutikk fra Digitroll. Den står nå for over halvparten av omsetningen deres. Dette resulterer i store endringer i forretningsmodellen til både Marinor og kundene deres.

Utfordring -
Marinor selger sports- og friluftsartikler til forhandlere/butikker i hele Norge. Den nye grossist- nettbutikken måte derfor skape gode kjøpsopplevelser og kundeverdier, samtidig som den også skulle effektivisere  salget (administrasjonen) opp mot kundene.  

Integrasjon mot Business Central- B2B- butikken måtte integreres på en effektiv måte mot BC. For å oppnå ønsket økt effektivitet måtte derfor det meste av nettbutikken kunne oppdateres gjennom BC.  

Løsning-
Vi leverte en nopCommerce ehandelsprogramvare som håndterer alle B2B- behov samtidig som den gir gode kjøpsopplevelser.  

Mye standard funksjonalitet -
Marinors B2B- nettbutikk bruker et ferdig rammeverk som i utgangspunktet er en komplett B2B- nettbutikkløsning med svært mye standard funksjonalitet.

 

Marinor B2B-nettbutikk for sin grossistvirksomhet fra Digitroll

Livepris -
Det er kundene til Marinor sitt behov som er viktigst, og forhandlerne vil se sin faktiske pris når de logger seg inn i nettbutikken. Riktige priser ble oppnådd gjennom vår standard sanntids- prisoppslag integrasjon mot Business Central. 

Teknologi levert til grossist- nettbutikken Marinor.no 

nopCommerce eCommerce- løsning
All backend og frontend utvikling
Kunden valgte ferdig designmal fra NOP- Templates
Clerk.io (AI søk og personifisering)
B2B- modulen Plankjøp
B2B- modulen Hurtigkasse
Dynamics Business Central (BC) integrasjon ERP
Drift hos Digitroll m. partner Bitpro
GA4 (Analytics) 

Back to top