Skip to main content

Vi utvikler nettbutikker for grossister

Digitroll har utviklet grossist- nettbutikken til Marinor

Marinor lykkes med sin B2B- grossistløsning rettet inn mot forhandlere.

Over halvparten av omsetningen til Marinor skjer i grossist- nettbutikken

På Askøy utenfor Bergen har Marinor lenge forsynt dagligvarekjeder, sports- og frilufts butikker med fiske- og friluftsutstyr gjennom sin grossistvirksomhet. Like før pandemien fikk Marinor lansert en grossist-nettbutikk fra Digitroll. Den står nå for over halvparten av omsetningen deres. Dette resulterer i store endringer i forretningsmodellen til både Marinor og kundene deres.

Utfordring -
Marinor selger sports- og friluftsartikler til forhandlere/butikker i hele Norge. Den nye grossist- nettbutikken måte derfor skape gode kjøpsopplevelser og kundeverdier, samtidig som den også skulle effektivisere  salget (administrasjonen) opp mot kundene.  

Integrasjon mot Business Central- B2B- butikken måtte integreres på en effektiv måte mot BC. For å oppnå ønsket økt effektivitet måtte derfor det meste av nettbutikken kunne oppdateres gjennom BC.  

Løsning-
Vi leverte en nopCommerce ehandelsprogramvare som håndterer alle B2B- behov samtidig som den gir gode kjøpsopplevelser.  

Mye standard funksjonalitet -
Marinors B2B- nettbutikk bruker et ferdig rammeverk som i utgangspunktet er en komplett B2B- nettbutikkløsning med svært mye standard funksjonalitet.

 

B2B- nettbutikk integrert med BC

Livepris -
Det er kundene til Marinor sitt behov som er viktigst, og forhandlerne vil se sin faktiske pris når de logger seg inn i nettbutikken. Riktige priser ble oppnådd gjennom vår standard sanntids- prisoppslag integrasjon mot Business Central. 

Teknologi levert til grossist- nettbutikken Marinor.no 

nopCommerce eCommerce- løsning
All backend og frontend utvikling
Kunden valgte ferdig designmal fra NOP- Templates
Designendringer utført på designmal i 2024
Clerk.io (AI søk og personifisering)
B2B- modulen Plankjøp
B2B- modulen Hurtigkasse
Dynamics Business Central (BC) integrasjon ERP
Benytter Kunderoller med enkelte utvidelser
Simple Checkout modul for raskere utsjekk
Drift hos Digitroll m. partner Bitpro
GA4 (Analytics) 

Kontakt oss

Er du som oss i Digitroll? Opptatt av tall og sikre IT-løsninger? Trygghet på at nettsider og din nettbutikk virker, da tar vi gjerne et møte om forbedring av din nettsatsing. 

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne hvis du har et prosjekt i tankene.

Back to top