Du er her:

Samfunnsviterne

Samfunnsviternes fagforening ble etablert 9. mars 1994. Samfunnsviterne feirer i 2014 sitt 20-årsjubileum og vil markere dette på ulike måter i løpet av året. Vi i Digitroll har fått gleden av å designe jubileumslogoen og tilhørende materiell som er tatt i bruk bl.a. på nettsiden, facebook og i annonser.