Skip to main content

Modul for bærekraft for nettsider

Vi har utviklet en bærekraftsmodul som gjør det enkelt for bedrifter å fremme miljøvennlige praksiser på sine nettsteder. La oss sammen bidra til en grønnere fremtid! 

Bærekraft har blitt et stadig viktigere aspekt innenfor industrien, og det er avgjørende for industrien å kommunisere sitt fokus på bærekraft gjennom sine nettsider. Det gjør du i Digitrolls nettløsning for maritim- og leverandørindustrien. 

En nettside for maritim industri eller leverandørindustrien i Norge bør fokusere på og ha innhold om bærekraft av flere grunner, derfor har vi i Digitroll utviklet en skreddersydd webseksjon om bærekraft for leverandør- og maritim industri.

Men først noen grunner til hvorfor det er viktig for din bedrift å beskrive satsingen på bærekraft på nettsidene:

 1. Samfunnsansvar:
  Viser at rederiet tar sitt samfunnsansvar på alvor ved å minimere miljøpåvirkningen og bidra til en bærekraftig fremtid. Bærekraft er et viktig tema globalt, og stadig flere bedrifter og organisasjoner legger vekt på å være miljøvennlige og sosialt ansvarlige.

  Ved å inkludere informasjon om bærekraft på nettsidene viser man at man tar dette på alvor og er engasjert i å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

 2. Styrking av omdømme:
  Bærekraftsinnsatsen bidrar til å styrke rederiets omdømme, og det gir et positivt inntrykk blant interessenter, kunder og partnere.

 3. Kundekrav:
  Mange kunder og forretningspartnere har et økende fokus på bærekraft. Å tydelig kommunisere denne innsatsen på nettsiden vil appellere til disse målgruppene.

  Nettløsning maritim industri fra Digitroll

 4. Konkurransefordel:
  Bærekraft er blitt et konkurransefortrinn. Å fremheve bærekraftige praksiser kan tiltrekke seg nye kunder og forretningsmuligheter.

  Mange kunder, både nasjonalt og internasjonalt, foretrekker å handle med bedrifter som har et sterkt miljøfokus. Ved å tydeliggjøre ens engasjement for bærekraftig praksis kan man tiltrekke seg nye kunder og styrke relasjonen til eksisterende kunder.

 5. Regulatoriske krav:
  Som en reaksjon på globale miljøutfordringer, innfører myndigheter stadig strengere reguleringer. Å vise overholdelse av slike reguleringer styrker rederiets juridiske og samfunnsmessige posisjon.

 6. Investorinteresse:
  Investorer vurderer i økende grad selskapers bærekraftspraksiser. Tydelig kommunikasjon på nettsiden kan tiltrekke seg investorer som er opptatt av bærekraftige investeringer.

 7. Innovasjon:
  Bærekraftsfokus gir insentiver for innovasjon og utvikling av mer miljøvennlige teknologier og operasjoner.

 8. Vær en ressurs:
  I tillegg kan innhold om bærekraft fungere som en ressurs for besøkende på nettsiden. Man kan dele informasjon om hvilke tiltak man selv gjennomfører for å redusere miljøpåvirkningen, samt gi tips og råd til andre aktører i bransjen om hvordan de også kan bli mer bærekraftige.

Ved å integrere bærekraftsbudskapet i nettsidene, gir rederier og industribedrifter ikke bare informasjon, men signaliserer også sitt engasjement for en ansvarlig og bærekraftig drift. Dette er en viktig strategi for å møte fremtidige utfordringer og opprettholde relevans i en stadig mer bærekraftsfokusert verden.

Nettsider for maritim industri eller leverandørindustrien, noen nyttige lenker:

Bærekraft som eget innhold og seksjon på nettsider for maritim bransje

Vi har utviklet en egen seksjon som vi anbefaler brukt for å presentere selskapets fokus på bærekraft. Denne er dynamisk og kan endres gjennom det administrative verktøyet du bruker for å vedlikeholde innholdet i nettsidene. 

Dette er flere ulike typer innholdstyper en nettside for et rederi eller maritim industri bør h

Kontakt oss

Vurderer du nye nettsider eller har du et spennende digitaliseringsprosjekt? Kontakt oss for en digital kopp kaffe eller et møte om ny nettløsning. 

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne hvis du har et prosjekt i tankene.

Back to top