Skip to main content

Nettsider og webapplikasjoner for skipsfarts- industrien

Økonomisk besparelse av å bruke digitale animasjoner og 3D innen skipsfarten

I et samarbeid med Nagelld

Den økonomiske besparelsen ved å bruke digitale animasjoner og 3D-innovasjoner f.eks. innen skipsfart og energi kan variere avhengig av bruksområdet og implementeringsmetoden.

Her er noen potensielle økonomiske fordeler:

 1. Trening og opplæring- reduserte opplæringskostnader:
  Digitale animasjoner og 3D-modeller kan brukes til opplæring og trening av mannskap. Dette kan redusere behovet for fysisk tilstedeværelse på treningssteder, og dermed redusere reise- og overnattingskostnader.

  Eksempler på hva Nagelld kan levere i forhold til 3D- og VR→.

  Nytt skip, nytt mannskap. Mannskapet kan drive trening lenge før skipet sjøsettes. Noe som også reduserer ulykker, skader og gir økt effektivitet. 

 2. Design og planlegging:
  Innen skipsdesign og -planlegging kan 3D-modeller bidra til bedre visualisering av skipets struktur og funksjonalitet. Dette kan redusere feil i designprosessen, som ellers kan føre til kostbare endringer under byggingen.

 3. Vedlikehold og reparasjoner:
  Digitale animasjoner kan brukes til å lage interaktive vedlikeholdsanvisninger og reparasjonsguider. Dette kan øke effektiviteten ved utførelse av vedlikeholdsoppgaver og redusere nedetid for skipet.

 4. Optimalisert logistikk:
  Digitale modeller for lasthåndtering forbedrer logistikkeffektiviteten, reduserer lasting/lossingstider og gir kostnadsbesparelser gjennom optimal ressursbruk.

 5. Forsikringspremier:
  Bedre opplæring og risikoreduksjon gjennom digitale animasjoner kan føre til lavere forsikringspremier, noe som gir langsiktige økonomiske fordeler.

 6. Simulering av navigasjon:
  Simuleringer ved hjelp av 3D-teknologi kan forbedre opplæringen av navigasjonspersonell og hjelpe dem med å håndtere komplekse situasjoner. Dette kan potensielt redusere risikoen for ulykker og skader.

 7. Presentasjon og salg:
  For rederier som ønsker å presentere sine skip for potensielle kunder eller investorer, kan digitale animasjoner og 3D-modeller være en imponerende måte å visualisere skipene på. Dette kan bidra til å tiltrekke seg investorer og inngå salgsavtaler. Hvordan ser dekket ut. Hvordan kan man plassere last? 

 8. Effektiv logistikk:
  Bruk av 3D-modeller for lasting og lossing av last kan optimalisere logistikken og redusere tiden det tar å fullføre disse prosessene, noe som igjen kan føre til kostnadsbesparelser.

 9. Redusert driftsnedetid:
  Feilsøking og diagnostikk med 3D-modeller gir raskere identifisering og løsning av problemer, noe som reduserer driftsnedetid og de tilknyttede økonomiske tapene.

Det er viktig å merke seg at den økonomiske besparelsen kan variere avhengig av implementeringens omfang, kvalitet og bransjeutfordringer. En grundig analyse og tilpasning til spesifikke behov og utfordringer innen ditt rederis behov er derfor nødvendig for å maksimere de økonomiske fordelene.

Nettsider for maritim industri eller leverandørindustrien, noen nyttige lenker:

Kontakt oss

Vurderer du nye nettsider til din maritime bedrift eller har du et spennende digitaliseringsprosjekt? Kontakt oss for en digital kopp kaffe eller et møte om ny nettløsning. 

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne hvis du har et prosjekt i tankene.

Back to top