Skip to main content

Disse kundene er mest opptatt av å handle bærekraftig

Kvinner er langt mer opptatt av å handle etisk, miljøvennlig og bærekraftig på nett. Halvparten av alle menn bryr seg ikke, viser en undersøkelse fra Respons Analyse.

Bergen, oktober 2019

Undersøkelsen fra Respons Analyse er gjort på oppdrag av webselskapet Digitroll.

Kontakt oss for å lære mer om hvordan du får en nettbutikk kundene dine vil like

– Vi ønsket å få tall på hvor mange som bryr seg om at nettbutikker er miljøvennlige og bærekraftige. Og ikke minst driver etisk riktig; det være seg arbeiderne som leverer varene har riktig lønn, ikke barnearbeid og lignende. Tallene fra Respons Analyse viser at det ikke er alle som bryr seg om dette, selv om flere og flere bedrifter er opptatt av dette. Det er jo litt trist. Dessverre er det ofte slik at "pris vinner over alt". Vi applauderer og støtter de som er bevisst på å drive nettbutikk, etisk riktig, miljøvennlig og bærekraftig, sier daglig leder i webbyrået Digitroll, Patrick Dahl (bildet).

Spørsmålet fra Respons Analyse, var som følger:
Hvor viktig er følgende når du velger å handle fra en nettbutikk?

– Av de tre forholdene vi spurte direkte om, er det muligheten for å kunne handle etisk, miljøvennlig og bærekraftig som er det som klart flest peker på som viktigst. Slår vi sammen de som mener dette er svært eller ganske viktig, kan vi si at 60 prosent svarer at dette er viktig for hvor de vil handle, sier senioranalytiker Idar Eidset fra Respons Analyse.

Kvinner er mer bevisst på hvor de handler
Tidligere undersøkelser fra Respons Analyse viser at kvinner handler klær på nett, mens menn handler elektronikk. Grovt sett. Men hvem tror du er mest opptatt av at nettbutikker er miljøvennlige og bærekraftige?

Kontakt oss for å lære mer om hvordan du får en Digitroll nettbutikk.

Svaret fra Respons Analyse vil ikke overraske deg. Og det er ikke forskjell på unge mennesker og eldre.

Kvinner er mer opptatt av å kunne handle etisk, miljøvennlig og bærekraftig enn menn. For 69 prosent av kvinnene er dette viktig, mens 50 prosent av mennene svarer det samme. Denne forskjellen ser vi mer eller mindre i alle aldersgrupper, og forskjellen er faktisk størst blant de under 30 år.

– Der svarer 69 prosent av kvinnene at dette er viktig, mot 46 prosent blant mennene. Samlet sett for både menn og kvinner er det blant det blant de over 60 år vi finner størst andel som vektlegger dette ved valg av nettbutikk (64 prosent) Blant de eldste svarer 70 prosent av kvinnene og 56 prosent av mennene at dette er viktig.

Kontakt oss for å lære mer om hvordan du får en nettbutikk kundene dine vil like