Skip to main content

Utviklerverktøy

Digitrolls styrke er kompetansen om våre kunders forretningsmodell, og hva som er viktig for kundene til våre kunder

Utviklerverktøy som Digitroll bruker

Den enkelte utvikler i Digitroll bruker Microsoft Visual Studio (VS) IDE i sitt daglig arbeid. Utviklingsteam i Digitroll praktiserer moderne systemutviklingsteknikker som «continuous integration» (CI), automatisert testing og «continuous delivery» (CD). Praksisen gjør det mulig for oss å utvikle ny funksjonalitet, automatisk teste og kvalitetssikre komplekse system, og publisere oppdateringer til våre produksjonsmiljøer. Høy grad av automatisering bidrar til at vi holder høy hastighet og kvalitet under utvikling, bidrar til mindre rom for menneskelige feil, og gir oss mulighet til å raskt rulle tilbake til stabil versjon av programvaren om en oppdatering ikke fungerer som forventet.

For å oppnå effektiv arbeidsflyt flyter Digitrolls programvare gjennom et kretsløp av automasjonsprodukt. Programvaren går gjennom følgende tjeneste-stack før den når ut til våre sluttbrukere

  • Microsoft Visual Studio IDE
  • Bitbucket SCM
  • Jenkins Automation Server
  • Octopus Deploy Automation server

En slik utviklingsprosess gjør det raskt og enkelt for oss å utføre brukertester i lukkede miljøer, og gjennomføre evt. forbedringer, før ny funksjonalitet publiseres til offentligheten.