Skip to main content

for nettløsninger

Brukervennlighetstest

Gjennom Respons analyse tilbyr vi brukervennlighetstest av ditt nettsted

En brukervennlighetstest – også kalt usability test og UX-test – gjennomføres for å teste brukeropplevelsen av et nettsted. Utvalgte personer i nettstedets målgruppe rekrutteres til å gjennomføre forhåndsdefinerte oppgaver på nettstedet.

Respons analyse er et søsterselskap til Digitroll i byrågruppen Media Bergen, Nordens største kommunikasjonshus.

Testdeltakerne gjennomfører oppgavene under tilsyn av en observatør og blir bedt om å «tenke høyt». Oppgavene avslører hva som er intuitivt lett å gjennomføre og hva som eventuelt skaper usikkerhet, frustrasjon eller irritasjon. Observatøren følger i tilfelle opp med spørsmål for å avdekke hva brukertesterne oppfatter hva som skaper usikkerheten og hva som hadde vært en bedre og mer intuitiv løsning.

Noen ganger kan det være så enkelt som å ha neste knapp både øverst og nederst på nettsiden, fordi knappen ellers kommer ut av synsfeltet. Noen av testdeltakerne utfører oppgavene på mobiltelefon og andre på PC/Mac, da det ofte er ulike utfordringer som kommer til syne på de ulike formatene.

Testdeltakerne kan også bli spurt om deres inntrykk/opplevelse av andre forhold ved nettsiden, som for eksempel presentasjonen av produkter eller tilgjengelige betalingsalternativer, samt deres totale opplevelse av hvor tillitsskapende, inspirerende og brukervennlig nettsiden fremstår.

Resultatet er konkrete forbedringstips til hvordan nettsidene kan gjøres mer brukervennlige for de besøkende og handlende. Ved hjelp av brukervennlighetstester kan vi teste alt fra hvordan bestemte ikoner på en nettside fungerer til en altomfattende test av hvordan en app fungerer rent praktisk når det gjelder å manøvrere seg frem, vi kan videre identifiserer fremmere og hemmere knyttet til det visuelle og verbal stimuli som finnes på appen. Hva påvirkes deltakerne av? Hva legges merke til og hva overses? Hva irriterer? Hva gleder deltakerne?

Testen kan utføres i et tilpasset rom med tekniske utstyr som fanger inn deltakerens aktiviteter på nett. For tester på PC/Mac gjøres det opptak av skjermen, da testdeltakerne kan vise sine øyebevegelser ved å styre musen i samsvar med øynene, og musbevegelsen vises på opptakene.

Ved bruk av mobiltelefon tas det imidlertid opptak av selve telefonen, da fingerbevegelsene ikke vil vises på et skjermopptak. Kunde kan også observere testdeltakerne fra observasjonsrommet. Det er også muligheter for å gjennomføre brukervennlighetstester i testdeltakernes naturlige miljø hjemme (da primært på PC/Mac). Deltakerne blir da utstyrt med et bestemt program hvor han/hun har mulighet til å dele skjermen med oss og vi har da mulighet til å ta opptak av alle bevegelsene som foretas på skjermen.

Ønsker du et møte med oss og en av rådgiverne hos Respons Analyse? Ta kontakt på tlf. 900 78 050 eller send oss en e-post.