Skip to main content

Vi leverer både hyllevare og skreddersøm

Forprosjekt

 

Vi er et team med dedikerte medarbeidere. Vi hjelper kunder over hele Norge med å oppfylle deres forventninger til effektiv forretning

Et forprosjekt

Et forprosjekt er et mindre prosjekt som gjennomføres forut for et større prosjekt for å avklare kundens behov, teknisk gjennomførbarhet og lønnsomhet og evt. andre kriterier før en eventuell oppstart av prosjektet. Det setter mål og omfang på hva som skal lages. For mindre prosjekter der alt er avklart på forhånd er det sjelden behov for et forprosjekt.

Når det er ting man ikke vet på forhånd før oppstart (og prising) av et webprosjekt, bruker vi forprosjekt. Det handler om å redusere risiko og spare penger. 

Ring oss på tlf. 900 78 050 eller bruk kontaktskjema.

Ny webløsning for bedriften? Det er sånt som vi kan. Kontakt oss for å avtale et møte.

Hvordan starte et webprosjekt

Hva bør du som kunde forberede når du vurderer å skifte webløsning?

 1. Start med å definere målene for nettløsningen - prosjektet.
  Hvorfor skal din bedrift ha ny nettløsning (nettsider eller nettbutikk)
 2. Fokuser på dine kunders, din målgruppes behov.
  Nettløsningen skal tjene kunden din. Hvis det er en B2B- nettbutikk du planlegger så skal nettbutikken skape kundeverdier for kunden din sine kunder.  
 3. Etabler teamet
  Hvem i din bedrift skal ikke bare være din interne prosjektleder men også ha det fremtidige ansvaret for vedlikehold og strategi for nettløsningen. En nettsatsing må eies og drives frem av en ansvarlig og det må bygges et team som driver nettløsningen. 
 4. Kommuniser dine planer for nettsatsingen og juster internt.
  Kunden har alltid nett, og nettsatsing er kanskje det viktigste din bedrift skal drive med i kommunikasjon og markedsføring. Alle, fra styre til den siste nye ansatte må inkluderes i felles mål for nettsatsingen. 
 5. Spesifiser kravene til nettløsningen.
  Hva skal løsningen gjøre, oppnå, hvordan skal den fungere.
 6. Risikoer
  Hva kan true gjennomføringen. Suksessen. Hellige kyr bør unngås. 
 7. Gjør dataene og innholdet ditt klart for nettstedet ditt.
  For nettbutikk må grunndata i et POS eller ERP- system kvalitetsikres og berikes. 
 8. Sett opp en tidslinje for nettprosjektet
 9. Sett et riktig budsjett for implementering og vedlikehold av prosjektet
 10. Velg en langsiktig samarbeidspartner/leverandør. Benytt deg av leverandørens ekspertise innen webkommunikasjon.
 11. Start prosessen med ditt nye nettsted.

Et par andre tips å få med seg:

Starte nettbutikk, hva er viktig

Varedatagrunnlag, hvorfor er det viktig?

 

Reduser risiko og kostnader med bedre varedatagrunnlag

For nettbutikkprosjekter så handler det mye om varedatagrunnlag. Fra rådata til den ferdige berikelsen. Det er jo de som skal vises i nettbutikken. Kvaliteten på dine varedata, enten de ligger i kassasystem (POS) eller i et ERP- system. 

Struktur på kategorier, varebeskrivelser, bilder osv. Har du fått laget skreddersøm til ditt ERP- system eller er det standardløsningen du benytter.